Privacy policy

Tracey vindt het respecteren van jouw privacy van groot belang. Tracey verzamelt daarom zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens, en behandelt en beveiligt die heel zorgvuldig. Tracey houdt zich aan de Nederlandse privacywetgeving. In dit privacy statement leggen wij verder uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Samenvatting

Wanneer je de app Tracey gebruikt worden persoonsgegevens van je verwerkt. Dit gaat om technische gegevens, je opgeslagen instellingen en je locatiegegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij geen diensten leveren. Voor het gebruik van die gegevens vragen wij je toestemming. We doen er alles aan je privacy te waarborgen. Zo zullen we jouw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. De mobiele aanbieders die je volgt weten niets over jou of andere individuele gebruikers van Tracey. Ook zijn de gegevens goed bij ons beveiligd.

Wie is Tracey?

Tracey is een handelsnaam van Tracey Tech B.V.. Wij zijn gevestigd aan Herenwal 132 te Heerenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66419603.

De app Tracey

Tracey is tevens de naam van de app Tracey. Deze app is beschikbaar voor de iPhone en het Android platform. De app wordt gratis ter beschikking gesteld.

Welke gegevens verwerkt Tracey en waarvoor worden deze gebruikt?

Bij het gebruik van de app worden verschillende gegevens van je geregistreerd en verder gebruikt. Door de app te gebruiken geef je toestemming voor deze verwerkingen van persoonsgegevens. Tracey verwerkt de volgende gegevens: technische gegevens over je telefoon of tablet, locatiegegevens en de door jou gekozen instellingen. Meer niet, Tracey wil niet weten wie je bent of wat je telefoonnummer of emailadres is.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Tracey gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden: het tonen van relevante mobiele aanbieders, het melding maken van aanbieders die in de buurt van de door jou gekozen locatie zijn, het versturen van berichten via de app, tonen van relevante advertenties binnen de app, het verzamelen van statistieken over het gebruik van de app en het oplossen van technische problemen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Je gegevens zullen niet aan derde partijen worden verstrekt, tenzij we hier op grond van de wet toe verplicht zijn. De enige gegevens die we aan derden verstrekken zijn gegevens op geaggregeerd niveau / groepsniveau, dus niet meer herleidbaar tot een individuele telefoon / persoon. Voor alle duidelijkheid: ook de mobiele aanbieders die je volgt weten helemaal niets van jou.

Beveiliging van de gegevens

Tracey zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Tracey, of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Tracey Tech B.V.
Postbus 132
8440 AL Heerenveen

Of stuur een e-mail naar info@tracey.nl